Lời tựa

“Chim có tổ, người có tông, như cây có cội như sông có nguồn”

          Từ xưa đến nay, người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng luôn sống và trọng tình nghĩa, đạo lý, cẩn trọng gìn giữ truyền thống gia phong, bản sắc văn hóa dân tộc; coi mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, là nền tảng của quốc gia, dân tộc.

Mỗi một người sinh ra, được nuôi dưỡng và lớn lên từ trong gia đình, dù có bần hàn, gian khó, nghèo khổ hay chức quyền, giàu sang; đều có nguồn gốc tổ tông của mình; không ai dám chối bỏ gia đình, tổ tiên dòng họ của mình. Người xưa nói “Lá rụng về cội”, “tình thân như thủ túc” (anh em như thể tay chân, mất người thân như mất cánh tay của mình), ngưỡng vọng, nhớ đến ông bà, tổ tiên, giữ gìn tình thân trong gia đình, dòng họ, nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau để mà sống; đó là truyền thống vô cùng tốt đẹp của người Việt Nam; trãi dài qua năm tháng, hết đời người này, đến thế hệ khác, truyền thống, nguồn gốc đó bằng nhiều cách khác nhau được ghi nhớ, lưu giữ, gắn kết và truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau.

Lịch sử quốc gia, dân tộc bắt đầu bằng lịch sử con người và lịch sử con người chính là bắt nguồn từ gia đình, gia tộc. Phản ánh trung thực, đầy đủ nguồn gốc và gia cảnh của một gia tộc, dòng họ cũng là cách minh thị cho dòng tộc đó đồng thời góp phần nhỏ cho việc minh thị cho lịch sử quốc gia, dân tộc.

Trang thông tin điện tử này của Tộc Đặng Văn Non Nước, quận Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ra đời cũng không ngoài mục đích trên nhằm ghi chép, trình bày sự hình thành và phát triển của một thành viên, một gia đình, phái, chi của dòng họ Đặng tộc Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng nói riêng và Đặng Tộc Việt Nam nói chung; là một cách góp chút công sức vào việc xây dựng, củng cố một nếp sống đạo lý của dọng họ Tộc Đặng một cách tốt đẹp hơn, duy trì dòng huyết thống, tinh thần, cốt cách dòng tộc, mang lại niềm vui, niềm tự hào giúp cho con cháu Tộc Đặng dễ dàng tìm được Cội nguồn tổ tiên của mình và tạo dựng niềm tin trong tương lai.

Đây là cũng cách giúp cho chúng ta giao lưu, gặp gỡ nhau và cũng là cách chúng ta trở về, gắn kết với cội nguồn tổ tiên, dòng tộc, gắn kết quá khứ, hiện tại, tạo dựng hình ảnh tương lai của con cháu Đặng Tộc ngày càng hiển vinh, tốt đẹp.

Trang này đang thử nghiệm, sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, Ban biên tập rất mong được sự chia sẽ, góp ý của bạn đọc, con cháu Tộc Đặng Văn Non Nước và anh em Đặng Tộc gần xa.

Thân ái./.