Đặng Tộc Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

                    Non nước, Ngũ Hành Sơn, là địa danh gắn liền với Khu du lịch thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn nằm ở phía đông nam thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km. Phía Đông giáp Biển Đông; Phía Tây giáp sông Cổ Cò; Phía Nam và phía Bắc giáp...

Đặng Tộc Thanh Khê Tây, thành phố Đà Nẵng

Biển Thanh Khê ngày nay Thanh Khê là địa danh Cách mạng với truyền thống anh hùng của 7 Dũng sĩ Thanh Khê, trải qua ba phần tư thế kỷ đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ, góp phần đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng...